Reklamacje i zwroty

 

Dane identyfikujące firmę:

FELIS ET AL. Maria Stelęgowska

Joliot-Curie 11A/4; 02-646 Warszawa

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

NIP: 5213258044; REGON: 145921242

 

Dane kontaktowe:

Adres e-mail: felis@koci-sklep.pl

Telefon: 887 959 456 lub 22 789 21 95 (w godz. 10-19 od poniedziałku do piątku)

 

Adres do reklamacji:

FELIS ET AL. Maria Stelęgowska

Joliot-Curie 11A/4; 02-646 Warszawa

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować firmę:

FELIS ET AL. Maria Stelęgowska

Joliot-Curie 11A/4; 02-646 Warszawa

Adres e-mail: felis@koci-sklep.pl

Telefon: 887 959 456 lub 22 789 21 95 (w godz. 10-19 od poniedziałku do piątku)

o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia

(na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny formularz odstąpienia.

 

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

   

Skutki odstąpienia od umowy, zwrot towaru

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać (przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.) lub przekazać nam rzecz w biurze firmy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

W przypadku odstąpienia od umowy będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

  

 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

 

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych.

 

 

 

Tryb reklamacji

 

Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, klient może kierować w formie pisemnej na adres sprzedawcy.

 

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na pozbawiony wad albo jego naprawy.

 

Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla klienta.

 

Koszty naprawy lub wymiany ponosi sprzedawca.

 

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez klienta jest niemożliwe (przykładowo brak towaru) lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów (uwzględnia się tutaj wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady oraz niedogodności, na jakie narażałby klienta inny sposób zaspokojenia).

 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

 

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy, a koszt dostarczenia pokrywa sprzedawca. Przykładowo reklamowany towar można przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania konsumenta w terminie 14 dni i powiadomi klienta o sposobie dalszego postępowania.

  

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania

sporów.

 

Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl